Το TRT World διοργανώνει ένα μεγάλο συμπόσιο

Το TRT World διοργανώνει ένα μεγάλο συμπόσιο


Λέξεις-κλειδιά: Ιστάνμπουλ , συμπόσιο