Bayanai a cikin hoton kan Yasir Arafat da gwagwarmayar da ya yi don 'yantar da Falasdin

Bayanai a cikin hoton kan Yasir Arafat da gwagwarmayar da ya yi don 'yantar da Falasdin

Bayanai a cikin hoton kan Yasir Arafat da gwagwarmayar da ya yi don 'yantar da Falasdin

Bayanai a cikin hoton kan Yasir Arafat da gwagwarmayar da ya yi don 'yantar da Falasdin


Tag: Yasir Arafat , gwagwaröaya , 'Yanci