Yawan mutanen da ke fama da cutar Zautuwar Kwakwalwa a duniya

Yawan mutanen da ke fama da cutar Zautuwar Kwakwalwa a duniya

Yawan mutanen da ke fama da cutar Zautuwar Kwakwalwa a duniya

Yawan mutanen da ke fama da cutar Zautuwar Kwakwalwa a duniya


Tag: Altheirmer , Zautuwar Kwakwalwa , Dementia