Radio Glas Turske TRT

Voice of Turkey (VOT)

Povijest

8. siječanj 1937.godine,iz Radio Ankare prvi put u Turskoj, počele su se emitovati emisije na stranim jezicima.U ovoj emisiji koja je emitovana nakon problema oko Hataya ,govor koji je premijer Ismet Ineni održao u vezi ovog pitanja preveden je na arapski i emitovan.
S obzirom da je ova emisija bila namjenjena za Siriju, iskenderunska županija i okoliš, u Radio Istanbulu počele su se emitovati 'Vijesti na arapskom jeziku '.

Preko Radiostanica Turske, redovne emisije na 4 jezika : turskom, engleskom, francuskom i njemačkom počele su 28.listopada 1938.godine,sa predajnicima od 20 Kilovata.
Tokom Drugog svjetskog rata, Radio Ankara je na kratkim valovima sa neutralnim emisijama privukla pažnju međunarodne javnosti međiu svjetskiom radiostanicama.
U periodu od 1943-1949.godine pojavila se mogućnost emitiranja za Ameriku,Zapadnu Evropu,Daleki Istok i Australiju.
Period od 1949-1958 godine je značajan period za emisije na stranim jezicima.U tom periodu Turska je ušla u NATO i učestvovala u ratu u Koreji.Prošireni su odnosi sa Zapadnim Svijetom.
Emisije na stranim jezicima koje su ostvarene iz Radio Ankare na kratkim valovima počev od siječnja 1963.godine počele su se emitovati pod imenom Radio-Glas Turske.
Radio Glas Turske počev od 1.svibnja 1964.godine skupa sa Turskom Radio Televizijom počeo je emisije u novoj organizaciji u sklopu TRT (Radio Televizija Turske).

RADIO GLAS TURSKE

Danas, Radio Glas Turske emitira radio emisije Turske Radio Televizije namjenjene za inostranstvo.

Radio Glas Turske u sklopu Odjela za strane emisije, svakog dana daje emisije na 29 jezika:
Turskom, njemačkom, arapskom, albanskom, azerbejcanskom, bosanskom, bugarskom, kineskom, dariskom, persijskom, francuskom, gruzijskom, hrvatskom, engleskom, španskom, italijanskom, kazahstanskom, kirgizijskom, mađarskom, makedonskom, uzbečkom, peštuskom, rumunjskom, ruskom, srpskom, tatarskom, turkmenskom, urdu i grčkom jeziku.
Emisije Radio Glasa Turske, na kratkim valovima putem satelita i interneta, emituju se za čitav svijet.
Putem lokalnih FM kanala Radio Glas Turske usavršava distributivnu mrežu i ulaže napore da se što više približi slušateljima i da u emisijama uveća vijesti lokalne sadržine.
Princip Radio Glasa Turske je emitovati tačne, neutralne i najaktuelnije vijesti, i da sa koloričnim i zanimljivim programima pristupa svim slušateljima svih uzrasta, a kao izvor najpovjerljivijih informacija na svijetu stiče sve veći ugled u svijetu.
U svakodnevnim emisijama Radio Glasa Turske zastupljene su najaktuelnije vijesti, kulturno umjetnički i muzički programi kojima se svestrano predstavlja Turska i tusrki narod.U skladu sa politikom kojom nastoji da unaprijedi regionalnu saradnju, dobre odnose sa susjednim državama, Turska u svojim emisijama prioritetno obrađuje tematiku mirovne i kulturne saradnje.
U sastavu Radio Glasa Turske je turistički Radio koji daje emisije isključivo za strance u zemlji i to na engleskom,njemačkom,ruskom,
Francuskom i grčkom jeziku. Turistički Radio koji je počeo emitovati 9.Srpnja 1990.godine,je jedina Radio stanica koja na stranim jezicima daje emisije za strance koji borave u Turskoj.
Turistički Radio koji daje emisije u 12 turističkih regija,ima za cilj da stranim turistima predstavi historijske, zemljopisne, socijalne, gospodarske i turističke znamenitosti Turske, da im pruži praktične informacije koje će im biti od pomoći u toku boravka u Turskoj,da ih informiše o najaktuelnijim zbivanjima iz Turske i svijeta i zadovolji ih ugodnom muzikom.