Balkanske Aktualnosti 22/2017

Ono što je okarakterisalo 25. Samit osnivanja Organizacije crnomorske ekonomske saradnje je spremnost da se ojača međusobna ekonomska suradnja članica

Balkanske Aktualnosti 22/2017

 

Samit Organizacije crnomorske ekonomske suradnje (KEI), čiji domaćin je bila Turska, održan je 22. maja u Istanbulu, kada je obilježena i 25. godišnjica osnivanja Organizacije. Domaćin samita, koji je okupio predstavnike država i vlada 12 zemalja članica, od čega 5 balkanskih zemalja, bio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Učesnici su sa velikim pohvalama govorili o uspjesima i naporima Turske kao zemlje koja je predsjedavala Samitom, a govorilo se o saradnji unutar Organizacije kao  i o koracima koji se trebaju preduzeti u narednom periodu. Učesnici su potvrdili da se trebaju uložiti dodatni napori kako bi Organizacija crnomorske ekonomske saradnje postala efikasnija, a potvrđena je i saradnja u razvoju dobrosusjednih odnosa i dijaloga.

Ono što je okarakterisalo 25. Samit osnivanja Organizacije crnomorske ekonomske suradnje je spremnost da se ojača međusobna ekonomska saradnja članica. U pozdravnom govoru predsjednik Erdogan je kazao da se Organizacija treba usredsrijediti na projekte kojim će se povećati prosperitet. Premijer Binali Yildirim je održao govor u kojem je podvukao da se u cilju razvoja trgovinskih, investicionih i mogućnosti zapošljavanja u regiji Organizacije crnomorske ekonomske suradnje trebaju razviti ekonomska suradnja i trgovinske veze.

Zamjenica bugarskog predsjednika Iliana Yotova je istakla da se Organizacija treba pretvoriti u faktor koji bi međusobno povezivao nacionalna tržišta i pozvala na razvoj projekata na polju energetike, saobraćaja, okoline i sigurnosti. Yotova je kazala da u okviru problema izbjeglica zemlje članice Organizacije trebaju zajednički djelovati.

Dopremijer i ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačič je istakao da je potencijal unutar Organizacije crnomorske ekonomske saradnje jako velik te da se u cilju iskorištavanja ovog potencijala trebaju razviti konkretni projekti  na poljima saobraćaja, energetike i turizma koji bi služili u interesu svih članica. Dačić je istakao da su spremni podržati sve projekte kojima će se poboljšati investicione prilike unutar Organizacije i dodao da se treba razviti saradnja između Organizacije i EU.

Predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos je govorio o razvoju saradnje na ekonomskom polju. Pokazavši širu perspektivu Organizacije, Pavlopoulos je kazao da regija Organizacije crnomorske ekonomske saradnje treba postati centar ekonomske transformacije između Evrope i Azije. Dodao je da u tom okviru zemlje članice Organizacije trebaju pokazati aktivno učešće u projektu ¨Jedan pojas – jedan put¨, kojim Kina pokušava ponovno oživjeti Put svile. Grčki predsjednik je kazao da se treba osnažiti veza između Organizacije crnomorske ekonomske saradnje i EU.

Dopremijer Gruzije i ministar finansija Dimitry Kumsishvili je kazao da zemlje članice Organizacije trebaju jedna drugu podržavati u ekonosmkom napretku. U tom okviru je poručeno da se ukidanjem trgovinskih prepreka mogu podržavati tržišta zemalja članica Organizacije koje su slabije razvijene.

Predsjednik Moldavije Igor Dodon je govorio o ukidanju trgovinskih prepreka unutar Organizacije i pojednostavljivanja procedura prilikom prelaska granica. Čak šta više istakao je da se osim sektora trgovine, saobraćaja i energetike, treba razviti saradnja na poljima obrazovanja, kulture, nauke i borbe protiv terorizma. Dodon se zahvalio Ruskoj Federeaciji koja je odlučila da uloži milion dolara u razvoj konkretnih projekata i od ostalih zemalja članica zatražio da učine slične korake.

U govoru kojeg je održao premijer Rusije Dmitry Medvedev istakao je da je Organizacija crnomorske ekonomske saradnje uspjela da među zemljama, koje su različite sa aspekta politike, ekonomije i historije, stvori sigurnosnu atmosferu. No, Medvedev je kazao da se trgovina unutar Organizacije smanjila i da se treba razviti moderna tehnologija kojom će se međusobno povezivati zemlje članice. Medvedev je kazao da Organizacija treba formirati jake veze sa ostalim međunarodnim i regionalnim organizacijama.

Druga karakteristika Samita bila je da su se teritorijalne nesuglasice zemalja članica odrazile i na govore njihovih predstavnika. Predsjednik skupštine Azerbejdžana Oktay Asadov je prisustne informisao o međunarodnim ekonomskim projektima koje je započela njegova zemlja  i istakao da je Azerbejdžan postao bitan partner u cilju uspostavljanja energetske sigurnosti na širem geografskom području. Analizirajući faktore koji dovode do slabljenja Organizacije, Asadov je, aludirajući na Armeniju, kazao da neke zemlje članice Organizacije još uvijek nisu odustale od otrovnih ideologija. Kao odgovor na ovo, zamjenik armenskog ministra vanjskih poslova Ashot Hovakimian je kazao da političke teme, poput Nagornjeg Karabaha, ne trebaju biti tema diskusije na Samitu Organizacije crnomorske ekonomske saradnje. No, iako je iznio ovakav stav, Ashot Hovakimian je skoro cio svoj govor posvetio problemu Nagornjeg Karabaha. Predsjednik Erdogan je izjavio da se slaže sa njegovom konstatacijom da Samit nije mjesto za političke optužbe i uputio mu kritike da je cio svoj govor posvetio političkim pitanjima.

Nesporazumi oko teritorije obilježili su i govor ukrajinskog dopremijera i ministra ekonomskog napretka i trgovine Stepana Kubiva. Istakavši da se saradnja Organizacije treba razvijati pod okriljem demokratskih vrijednosti, Kubiv je kazao da neće biti mira u regiji sve dok teritorija Ukrajine bude podijeljena.

I rumunski ministar vanjskih poslova Teodor-Viorel Melescanu je bio jedan od govornika koji su uputili poruke političkog karaktera. Istakavši da podržavaju ekonomsku suradnju, stabilnost i sigurnost regije Organizacije crnomorske ekonomske saradnje, Melescanu je kazao da podržava članstvo Moldavije, Gruzije i Ukrajine u EU i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine.

Samit Organizacije crnomorske ekonomske suradnje okončan je usvajanjem Deklaracije kojom se definiše okvir buduće saradnje, snažna podrška misiji Organizacije i u kojoj se ističe da se Organizacija treba prilagoditi promjenljivim uslovima.

 

 Povezane vijesti