ТРТ ТҮР жөнүндө


Кыскача тарыхы

Түркияда радио берүүлөрүн алгач ирет чет өлкөгө уктуруу иши 1937-жылы 8-январда Анкара радиосунда ишке ашырылды. Бул уктурууда премьер-министр Исмет Инөнүнүн Хатай маселесине байланыштуу сүйлөгөн сөзү арап тилине которулуу менен обого чыкты.
Бул уктуруулар Сирия Искендерун Санжагы (админстративдик округ) жана ошол чөйрөдө таасирдүү болушунан улам Стамбул радиосунан «Арапча Хавадислер» б.а. «Арапча кабарлар» деген ат менен бериле баштады. Хатай маселеси чечилгенден кийин белгилүү бир саатта ырааттуу түрдө берилбеген бул уктуруулар токтотулду.
Түркия радиолорунда туруктуу түрдө чет өлкөлөргө уктуруу кызматы 1938-жылы 28-октябрда 20 киловаттык жайылтуучу аркылуу төрт тилде, атап айтсак, түрк, англис, француз жана немец тилдеринде радио берүүлөрү обого чыга баштады.
Экинчи Дүйнөлүк согуштун учурунда «Кыска толкундуу Анкара Радиосу» өзүнүн бейтарап берүүлөрү менен дүйнөлүк радиолордун арасында коомчулуктун көңүл борборунан түнөк тапты.
1943–1949 жылдардын арасында Америка, Батыш Европа, Ыраакы Чыгыш жана Австралияга өз уктурууларын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Чет өлкөлөргө уктурууларда маанилүү бир мезгил катары 1949–1958 жылдардын арасын белгилөөгө болот. Бул мезгилде Түркия НАТО уюмуна мүчө болуу менен Корея согушуна катышты. Батыш өлкөлөрү менен өз ара мамилелери өнүктү.
Негизделген күндөн бери Кыска толкундуу Анкара радиосу деген ат менен чет өлкөлөргө уктурулуп келе жаткан бул радио толкуну 1963-жылдын январь айынан баштап Түркия Үнү деген ат менен өз уктурууларын обого чыгара баштады.
 

Түркия Үнү

Бүгүнкү күндө Түркия радио-телекөрсөтүү мекемесинин чет өлкөлөргө радио уктуруулары Түркия үнү радиосу аркылуу аткарылып жатат.
Тышкы берүүлөр бөлүмү жетекчилигине караштуу Түркия үнү (VOT) радиосу бүгүнкү күндө күн сайын 30 тилде, атап айтсак, түрк, немец, арап, азербайжан, бошнак, болгар, кытай, дари, перс, француз, грузин, хорват, англис, испан, казак, кыргыз, венгер, македон, өзбек, пешту, румын, орус, серб, татар, түркмөн, урду, грек жана уйгур тилдеринде уктурууларын обого чыгарып жатат.
Учурда Түркия үнү радиосу өз уктурууларын кыска толкун өткөргүчтөрү, спутник жана интернет каражаттары аркылуу бүткүл дүйнөгө жеткирүүдө. Ошондой эле, Түркия үнү радиосу жергиликтүү жана FM каналдары менен жайылтуу желесин кеңейтип угармандарына мурункудан да жакын болуу жана уктурууларында жергиликтүү кабарларга көбүрөөк орун берүү үчүн аракет кылууда.
Бейтараптуулук, чынчылдык жана тездикти кабарчылыктын эң башкы принциби катары түшүнгөн Түркия үнү радиосу ар кыл тармак боюнча ар бир муунду кызыктырган көркөм жана кызыктуу программаларды даярдоо менен өз берүүлөрүнүн сапатын күндөн күнгө арттырып жатат. Ушундан улам, бул радио толкуну бүгүнкү күндө дүйнөнүн эң ишенимдүү маалымат булагы катары эсептелүү менен өзүнүн татыктуу ордун табууда.
Кабар жана маалымат программалары менен бирге маданий чыгармачылыкка байланыштуу программалар жана музыкалык уктурууларга көбүрөөк орун берилген радио берүүлөрдө Түркия жана түрк адамы ар кыл өңүттөн иликтенүү менен таанытылып келет. Өзгөчө Түркия үнү радиосу, өзүнүн Түркиянын коңшу өлкөлөрү менен болгон өзара кызматташтык мамилелерин өнүктүрүүгө карата жүргүзүп жаткан саясий иш-аракеттерине шайкеш келген уктурууларында тынчтык жана маданий кызматташтык темаларына көбүрөөк кайрылууда.
 

ТРТ Түкия үнү радиосу тууралуу толук маалымат алыш үчүн: TRT.Vot World