ТРТ ТВ


ТРТ ТЕЛЕКӨРСӨТҮҮСҮ

           Көп сандаган улуттук жана аймактык телекөрсөтүү каналдары орун алган чөйрөдө Түркия жана дүйнөгө «туура жана тарапсыз» кабарларды берген ТРТ; билим берүү, маданият, даректүү фильм, драма, спорт, музыка жана көңүл ачуу программалары менен Анадолунун 99 пайызына жана чек ара тышына чейин жетип, ар бир жаш курактагы көрүүчүлөргө карата берүүлөрү менен кызмат кылып жатат.

         ТРТ берүүлөрү; ар кандай жаш курак, кесип, билим жана маданий деңгээлдеги  көрүүчүлөргө туура, тарапсыз, түшүнүктүү кабарларды учурунда берүүнү, билим алуу жана маданий өнүгүүсүнө салым кошууну, көңүл ачып жатып билим берүүнү жана эң кенен жайылган формасы менен улуттук маданий бүтүндөшүүгө шарт түзүүнү максат кылууда.

 

«ТРТ – 1»Бул каналүй–бүлө каналы. Түркиянын эң көп көрүлгөн телекөрсөтүү каналы «ТРТ–1» үй – бүлө каналы форматында; билим берүү, маданият, драма, музыка, көңүл ачуу, спорт жана кабар программалары орун алган берүүлөрү менен Түркиянын бардык катмарына кайрылат. «ТРТ–1» 99,9 пайыздык камтуу аянты менен Түркиянын бардык жеринде, спутник жана интернет аркылуу бүткүл дүйнөдө. 42 жылдан бери сиздердин жүргүнчү жолдошуңуз.

 

«ТРТ–ХАБЕР»Актуалдуу кабар, саясат, анализ, талкуу, спорт, даректүү фильм, маданият жана өнөрдүн жаңы деми «ТРТ-ХАБЕР», ТРТ тажрыйбасы менен экрандарыңыздарда. Туура жана тарапсыз болууну принцип кылып алган «ТРТ–ХАБЕР» турмуштун бардык жактарын эфирге алып чыгат. Сиздер да туура кабар алуу укугуңуздардан пайдаланыңыздар. Кабардын экраны «ТРТ-ХАБЕР» бардык жерде...

 

«ТРТ–3» Бул каналдын берүүлөрү Түркия Жогорку Улуттук Парламентинин (ТЖУП)теле берүүлөрү  менен кезектешип эфирге чыгууда. «ТРТ–3» берүүлөрү көпчүлүк учурда спорттук программалардан турат. 2010-жылдын 9-августунан баштап «ТРТ-Спорт» эмблемасы менен спорт каналы катары берүүлөрүн улантууда.

 

«ТРТ –ГАП» ТРТ–Гапта Чыгыш жана Түштүк–Чыгыш Анадолу аймагында жашаган кишилердин талаптары жана муктаждыктарынын негизинде, аймактагы экономика жана билим берүү деңгээлинин жогорулатылуусуна карата музыка, билим берүү, маданият, көңүл ачуу жана спорттук программалар менен даректүү фильмдер эфирге чыгат. «ТРТ–ГАП»-аймак калкынын орток үнү.

 

«ТРТ–4» «ТРТ–Балдар» каналы менен «ТРТ– Мектеп» каналы берүүлөрүн кезектеше эфирге чыгарган канал.

 

«ТРТ-АНАДОЛУ» «ТРТ-АНАДОЛУ» каналы «Бир экран жүз экран, жүз экран бир экран» деген ураан менен 2010- жылы октябрь айында берүүлөрүн расмий түрдө баштаган. «ТРТ-Анадолу» каналынын программаларынын бир бөлүгүн ТРТнын архивиндеги материалдар, ТРТнын башка каналдары менен бирдикте берилген орток түз эфирлер түзөт. Бир тараптан жергиликтүү жана аймактык телекөрсөтүү мекемелери даярдаган тасма жана түз эфирден берилген программалардагы өз дубан жана аймактарынын нарктары, салт–санаа жана маданияттары берүүлөрдүн мазмунунун чоң бөлүмүн түзөт.  

 

«ТРТ–6»

ТРТ эл аралык күрт тилинде берүүлөрдү эфирге чыгарган каналы менен Түркиянын эл аралык жана өзгөчө аймак өлкөлөрү менен болгон карым – катнаштарына оң салымын кошууда. Өлкөнүн биримдик жана бүтүндүгүн максат кылган, заманбап нормаларда бардык жаш курагындагы көрүүчүлөргө кайрылган күрт тилиндеги үй–бүлө каналы- «ТРТ–6»  2009- жылы январь айында башталды.

 

«ТРТ-БАЛДАР» Замабап түрк балдарынын анимациядан музыкага, кабардан спортко чейин бардык муктаждыктарына жооп берген бул канал, физиологиялык, акыл– эстик, нравалык жактан бекем муундардын тарбиялануусуна салымын кошууну максат кылууда.  Дүйнөлүк педагогикалык нормаларда сапаттуу, заманбап жана жооптуу медиа түшүнүгү менен балдардын өнүгүүсүндө колдоочу жана жол көрсөтүүчү болууну принцип кылып алган «ТРТ –Балдар» каналы, түрк тилинин жана маданиятынын туура таанытылуусун, балдардын ойноо менен, көңүл ачуу менен билим алуусун жана тарбиялануусун максат кылат.

http://www.trtcocuk.com

 

«ТРТ–ТҮРК» Дүйнөгө басымдуу түрдө түрк тилинде берүүлөрүн эфирге чыгарган канал, Түркия менен түрк инсанын тааныткан программалары, кабар, маданият жана көркөм өнөр тууралуу берүүлөрү менен өлкө тышында жашаган жарандар жана тектештерибиздин Түркия жана ошондой эле түрк маданияты менен үзүлбөгөн байланыштарынын, маселелеринин колдоочусу, кайгы жана кубанычтарынын бөлүшүүчүсү... Дүйнөнүн кай жеринде болсоңуз болуңуз.

 

«ТРТ–АВАЗ» 2009-жылымарт айында башталган Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Босния – Герцеговина, Албания жана Түркиядан турган 8 өлкөдөн жана бул өлкөлөргө таандык 8 тилде, Ыраакы Чыгыштан Балкан өлкөлөрүнө чейин созулган аймактажашаган түрк дүйнөсүнө карата берүүлөрүн эфирге чыгарган канал, Түркия менен башка түрк республикаларынын арасында тил жана ой-пикир биримдигин түзүп жатат. Бир топ түрк  тилинде үн деген маанини берүүчү «АВАЗ» сөзү, түрк республикаларынын орток үнү катары Жакынкы Чыгыштан Кавказга чейин 27 өлкө жана 13 автономиялуу республикада 250 миллион калктуу аймакка кайрылат.

 

«ТРТ-ДAРЕКТҮҮ ТАСМА» Түркияны англис, немец, француз, орус жана түрк тили менен беш башка тилде дүйнөгө тааныткан «ТРТ-Даректүү тасма» каналы тарых, коом, жаратылыш, экология, чөйрө, спорт, маданият-өнөр, илим, технология тармактарында даректүү фильм программаларын эфирге чыгарат. Өткөн күндү келечекке өткөргөн жана жаратылыштын изин иликтеген канал 2009- жылы 17- октябрда берүүлөрүн баштаган.

 

«ТРТ–Музыка» Түркиянын жана дүйнөнүн музыкасын жолугуштурган каналда конкурстук программалар, музыкалык даректүү фильмдер, концерттер, «Топ-10» жана түз эфир программалары берилет. 2009 – жылы 16- ноябрда башталган канал түрк элдик жана санат музыкасы басымдуу болушу менен бирге жергиликтүү жана чет элдик музыка берүүлөрү менен Түркиянын жана дүйнөнүн музыкасын ТРТ айырмачылыгы менен экрандарга алып чыгууда. 

 

«ТРТ – ЕТТҮРКИЙЙЕ» Түркиянын эл аралык жана өзгөчө аймак өлкөлөрү менен болгон карым – катнаштарына оң салымын кошууну максат кылуу менен жолго чыккан «ТРТ–Еттүркиййе», Түркия жана арап ааламынын орток тили,орток экраны, орток сезими болуу максатында ар бир курактан көрүүчүгө ылайыкташтырылган. Балдар, жаштар, аялдар, саламаттыкты сактоо, экономика, драма, даректүү фильм, спорт, музыка, кабар, маданият- өнөр, дин жана ахлак, көңүл ачуу программаларынан турган бай мазмуну менен 2010- жылы апрель айында эфирге чыга баштады.  Арап тилинде сүйлөгөн, 22 араб өлкөсү жана араб тилдүү өлкөлөргө карата берүүлөрүн эфирге чыгарган канал 350 миллион калкка ээ болгон араб өлкөлөрү менен Түркиянын арасындагы байланыштарды бекемдөөнү максат кылууда.

 

«ТРТ-HD»Берүүлөрдү эфирге чыгарууда сапат жагынан  келинген эң жогорку чек болгон  «HD»(High definition) берүүлөрүн эфирге чыгарган «TРТ-HD»каналы, басымдуу түрдө спорт жана даректүү фильм программалары менен киного орун берген. 2010- жылы июнь айында башталган «TРТ-HD»,2010 Дүйнөлүк кубок матчтарынан кийин жайкы жана кышкы олимпиадаларды эфирге чыгарууда.

 

«ТРТ-СПОРТ»  2010- жылы август айында эфирге чыга баштаган «ТРТ-Спорт» каналы, улуттук жана эл аралык бардык спорттук жарыштарды жана уюштурууларды түз эфирден же тасмадан эфирге чыгарып, спорттун ар тармагына өзүнчө маани берүүдө.

www.trt.net.tr/televizyon