Абдүлхамид хан көргөзмөсү ачылды

Зыяратчылар 2 -  Абдүлхамид тууралуу өткөрүлгөн чоң масштабдагы көргөзмөдө ал мезгилге таандык 500гө жакын чыгарманы көрө алат.

abdulhamit sergisi.jpg
abdulhamit sergisi.jpg
abdulhamit sergisi.jpg
abdulhamit sergisi.jpg

«Абдүлхамид ханды 100 – жылында эскерүү»  көргөзмөсү  селчуктуктан республика мезгилине чейинки кенен мезгилдеги чыгармалар орун алган Стамбулдагы Хисарт жандуу тарых жана Диорама музейинде ачылды.

Зыяратчылар 2 -  Абдүлхамид тууралуу өткөрүлгөн чоң масштабдагы көргөзмөдө ал мезгилге таандык 500гө жакын чыгарманы көрө алат. Көргөзмөдө Абдүлхамид ханга таандык ачыкка чыкпаган ондогон чыгарма, куралдар, кылычтар, тапанчалар, ага белекке келген кызыктуу чыгармалар, өзгөчө Абдүлхамиддин атасы Абдүлмежид, абасы Абдүлазиз ханга таандык  буюмдар да орун алды.

Өлкө тышында да ачылышы пландалган музейде селчуктук мезгили менен башталган, Осмон мамлекетинде 1453 -  жылы Стамбулду басып алынышы менен улантылган жана республика мезгилине чейин барган кенен мезгилдеги чыгармалар орун алууда. Дүйшөмбүдөн башка бардык күндөрү ачык болгон көргөзмөнү 17 -  мартка чейин  көрүүгө болот.Тектеш кабарлар