Мамбет Чокморовдун вариантында "Манас" эпосунун 3 томдук китеби жарык көрдү

Бул, Саякбайдан кийинки эле чоң көлөмдөгү рухий мурас.

Мамбет Чокморовдун вариантында "Манас" эпосунун 3 томдук китеби жарык көрдү

Мамбет Чокморовдун варианты боюнча: “Манас”, ”Семетей”, “Сейтек” 3 томдук китеп жарык көрдү. Бул 2017-жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программага каралган каражаттын эсебинен каржыланган. 

Адабиятчы окумуштуулардын айтымында бул, Саякбайдан кийинки эле чоң көлөмдөгү рухий мурас. Китеп болгону 500 нускада басылган. Толугу менен китепкана, мектеп жана окуу жайларына акысыз таратылары айтылды.

КТРКТектеш кабарлар