13 - Февраль дүйнөлүк радио күнү

1946 -  жылы 13 -  февраль күнү БУУнун радиосунун курулушунун бир жылдыгы белгиленген.

13 -  Февраль дүйнөлүк радио күнү

1946 -  жылы 13 -  февраль күнү БУУнун радиосунун курулушунун бир жылдыгы андан кийин ЮНЕСКО тарабынан дүйнөлүк радио күнү катары белгилене баштады. Тарых боюнча оңой жетишилген радио уктурууларынын  азыркы күндө да барган сайын мааниси артууда.

БУУмун кызыктырган жалпы дүйнөдөгү кагылышуу, жарандык согуш жана согуш болгон жерлер, качкындар үчүн эң ылдам маалымат берүү каражаты радио болду. ЮНЕСКО дүйнөнүн бардык жериндеги угармандарына ишенимдүү, сапаттуу маалымат берүү үчүн бул күндү белгилеп жатат. Радионун гуманитардык жардам максатында колдонулушу үчүн БУУнун “radio-in-a-box” башкача айтканда «радио бир куту» активдүү түрдө колдонулууда.Тектеш кабарлар