"Манас кыргыздын алп жигити" спектаклинен үзүндү(Видео)

Хажеттепе университетинин консерваториясынын театр бөлүмүнүн магистранты Айзаада Нуранованын диссертациялык эмгеги үчүн даярдалган "Манас кыргыздын алп жигити" спектаклинен үзүндү.


Этикеткалар: Манас