Цивилизациялар бешигинин абадан көрүнүшү

 UNESCOнун Дүйнөлүк мурас тизмесинде орун алган "Дүйнө шаары", "Цивилизациялар бешиги", "Миң бир чиркөө" жана "40 каалгалуу шаар" деп да аталган Ани уранды жериндеги Анадолу жерлериндеги биринчи түрк мечити экендиги белгиленген "Эбул Менужехр мечити", "Аменаприч чиркөөсү, " "Ани", "Ани собору", "Дикран Хонентз чиркөөсү" жана "Абугамир Пахлавуни чиркөөсүнүн" дрон менен абадан тартылган көрүнүштөрү кызыгууларды тартууда. 

Тарыхый Жибек Жолу аркылуу өткөн Аниде эски мезгилдерге таандык калдыктар тарыхка жарык чачууда.


Этикеткалар: