Glóbális Perfektíva

Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL szavai következnek: Nem árt egy kis földrajzi tudás ahhoz, hogy megértsük, hová zuhant Arakan. Arakan Mianmar 7 tartományának egyike.

Glóbális Perfektíva

Nem árt egy kis földrajzi tudás ahhoz, hogy megértsük, hová zuhant Arakan. Arakan Mianmar 7 tartományának egyike. Mianmart Thaiföld, Laosz, Kína, India, Banglades és a Bengáli-öböl veszi körbe. Arakan pedig Mianmar tengerparton húzódó, stratégiailag legfontosabb területe...

Arakanban a Bengáli-öbölben elsüllyedt hajókról megmentett kereskedők által terjedt el az Iszlám. Majd az arakani muszlimok a mórokhoz hasonlóan évszázadokon át saját szultánjuk uralma alatt éltek. A nyugati imperialista országok politikája miatt az ország 1885-ben brit megszállás alá került.

Egy vörös-tengeri közmondás szerint „ha egy folyóban két halat vitázni látsz, tudd, hogy egy angol járt arra”. Mianmarban a függetlenség 1948-as kivívása után megszaporodtak a problémák. Az 1962-ben katonai puccsal hatalomra került Ne Win tábornok az akkor még Burmának hívott ország nevét Mianmarra változtatta. Az egypárti köztársaság idején az állampolitika célja a muszlimok elűzése volt. Gondoljunk csak a 969 néven nevezett mozgalom során a buddhisták által végrehajtott embertelen támadásokra.

A hosszú évtizedek végén Arakanban bárhova is nézünk, szenvedést, könnyeket, gyarmatosítást, vért látunk.

A figyelmet felhívandó az arakani kérdésre, az Európai Rohingják Tanácsának elnöke és külügyi államtitkár helyettes, Ümit Yardım nagykövet részvételével a Yıldırım Beyazıt Ü. SBF-ben konferenciát rendeztek. A Hollandiából érkezett vendég két nevet használt: La Jo, és Muhammed Hubeyb. Erre azt a magyarázatot adta, hogy Mianmarban a hátrányos megkülönböztetés elkerülése végett mindenki arra kényszerül, hogy valódi neve mellett egy mianmari nevet is használjon. Ez volt a helyzet az 1980-as években Bulgáriában is, amikor a török neveket még a sírköveken is megváltoztatták.

Igen, a probléma nagy, a fájdalom nagy. De azt mondják, amíg az ember lélegzik, addig remél. Ezért beszélni kell a megoldás lehetőségeiről is.

1. Nemzetközi nyomást kell gyakorolni Mianmarra. Ha valahol nincs jog és igazság, ott a zsarnokokat csak erővel lehet megállítani. Ezért a nemzetközi közösségnek ki kell használni minden lehetőséget, hogy nyomást gyakoroljon Mianmarra. Ezt leginkább az államok és nemzetközi szervezetek tudják kivitelezni.

2. Nemzetközi megoldócsoport. Mint az ukrajnai MINSZK csoport esetében, nemzetközi krízis- és megoldócsoportot kell létrehozni. Tudjuk, hogy India és Kína nem a megoldás, hanem sokkal inkább a probléma részét képezi. Ennek ellenére amennyire lehet, őket is bevonva kell megoldást keresni. Ez a megoldócsoport lenne felelős azért, hogy az arakaniak épségben visszatérhessenek otthonaikba, és visszatérésük után is garantálva legyenek jogaik.

3. Nemzetközileg kell foglalkozni az Arakanban zajló zsarnoksággal és jogsértésekkel. Az arakani muszlimoknak a szíriai kurdokhoz hasonlóan nincsenek még személyi irataik sem. Mivel hivatalos státuszuk, ezért nem tudják megoldani az oktatást, egészségügyi ellátást. Az egész világ civil szervezeteinek fel kell vetniük ezt a problémát saját országukban és nemzetközi platformon is. Törvényes eljárást kezdeményezhetnek. A jogsértéseket elkövető állam és/vagy hadsereg ellen indított perek még ha nem is eredményesek, de rendkívül figyelemfelkeltők.

4. Segíteni kell Bangladest. A saját maga is nehéz helyzetben lévő Bangladest nem szabad magára hagyni, hogy további százezreken segíthessen.

5. Előnyben kell részesíteni a stratégiai szervezeteket. Mianmarban, ahogy mindenhol, ahol humanitárius válsághelyzet van, Törökország az AFAD, Kızılay, Tika, İHH és más NGO-k segítségével megad minden támogatást. Azonban, bármilyen sürgős és értékes is, nem szabad megelégedni a humanitárius segélyekkel. Éppilyen értékesek a stratégiai megoldásokat kínáló központok, szervezetek.

6. Törökország vezetésével állandó nemzetközi kríziscsoportot kell létrehozni.

7. Globális tudatosságot kell kialakítani. Akárcsak Jeruzsálem, Arakan nem pusztán a muszlimok ügye. Rendkívül fontos a nemzetközi tudatosság fokozása. Ebből a szempontból is rendkívül fontos Emine Erdoğan, mint first lady látogatása. Olvasóink is világszerte hozzájárulhatnak a globális tudatosság fokozásához.

Van, ami megváltozik, rengeteg dolog változik. Ne álljunk meg. Osztozzunk a fájdalomban, hogy csökkenjenek az elnyomottak könnyei. Az arakani gyermekek ne félelemmel, hanem reménnyel tekinthessenek a jövőbe...       Prof. Dr. Kudret az Ankarai Yıldırım Beyazı-egyetem Politikai Tudományos Kara dékánjaMég több hír