TRT Hír

TRT HÍR

Célok

A Török Rádió és Televízió (TRT) azt célozza, hogy a közvélemény állandó, helyes, gyors, és elegendő hírt szerezzen a belföldön, és világon fejlődő gazdasági, tudományos, technikai, művészeti és kulturális tevékenységekről.
A demokráciának és jogfölényének megfelelően, a közvélemény tudomást szerezzen. Egy egészséges, és szabad közvélemény, és egy demokratikus társadalomban, többség alakuljon.
Felvilágosítsák a társadalmat a különböző nézetek kifejezésre juttatását lehetővé tevő témákról, és a különbözőképpen kommentált kérdésekről.

A Híradási Elvek:

 • Híreket, és eseményeket gyorsan és helyesen adnak. Szükség esetén, a fontosnak tartott, és Törökországot közelről érintő külföldi eseményekről szakértők kommentáraihoz fordulnak.
 • A Török Köztársaságnak a nemzeti szolidaritási, és igazsági témákat figyelembe vevő elvei keretében, az emberi jogokat tiszteletben tartó, demokrácián, laicizmuson alapuló szociális jogállami szerkezetet megerősítő nézeteknek kell helyet adni.
 • A Törökországban, török államokban, társadalmakban ,és világon történő eseményeknek hírműsorokban korszerű adási elv keretében semleges módon helyet adnak. Olyan hírműsorokat készítenek, melyek magukban foglalnak fontos eseményeket. Nem szabad helyet adni olyan híreknek, és műsoroknak, melyek uszítják, és félreértésre vezetik a társadalmat.
 • A hírműsorokat, és hírprogramokat a törvények keretében, alkotmányos intézmények, és létesítmények között valamely megkülönböztetés tétele nélkül, semlegesség, helyesség, és gyorsaság elveinek megfelelően, rádió, és televízió számára külön külön készítik.
 • Az állam politikai, gazdasági, és társadalmi alkalmazásai témájában, helyet adnak az állampolgároknak is nézeteit tükröző kiértékeléseknek.
 • A belföldi hírügynökségek megerősítik a külföldről szerzett híreket a nemzetközi híradó létesítményekkel való kapcsolatokkal párhuzamosan.
 • A TRT híradásaiban és hírműsoraiban, Törökországot, és egész világot érintő vagy korszerű társadalom figyelmét vonó eseményeket, semleges módon tükrözik.
 • Új módszereket is igénybe vesznek az egyes hírműsorokban, az adási eszköz jellegeinek megfelelően. A hírműsorokban, az előbbi időkben megállapított benyomások helyett helyszínen, tudósító élőben közli az eseményeket. Televízióban súlyt fektetnek a felvételre, a grafikára, és az animációra.
 • Hírekben, kommentároknak, és kiértékeléseknek is helyet adnak. Nem szabad olyan politikai, és ideológiai kiértékeléseket tenni, melyek negatív hatással lehetnek a nemzetközi viszonyokra a jövőben, és a napjainkban. Közlik a hírek és kommentárok forrásait.
 • Szem előtt tartják a néző, vagy hallgatóközönség érdeklődéseit.
 • A politikai hírekben és hírműsorokban, tiszteletben tartják a semlegességet, a helyességet, és az aktualitást. A politikai pártok nyilatkozatai összefoglalása esetén, meg kell őrizni a nyilatkozat lényegét.
 • Nem szabad egy oldalú adást sugározni. Nem szabad egy politikai párt, csoport érdek köre, hit vagy gondolat érdekei eszközévé válni. Nem szabad bűnösként mutatni azt, akinek bűne nem bizonyosodott be a bírósági döntéssel.
 • A közvélemény nézetét fontosnak tartják, a politikai, gazdasági, és szociális alkalmazások témájáról. Helyet adnak interjúnak, fórumnak, stb-nek.
TRT Hírről, még több információszerzésre:  www.trthaber.com