Месечно наградно прашање

Јануари 2019

Нашето наградно прашање за месец јануари 2019 година гласи:

Во кој наш град се наоѓа археолошкиот локалитет Ѓобеклитепе, кој е внесен во Списокот на светското наследство на Организацијата на ОН за образование, наука и култура (УНЕСКО)?

А) Газиантеп

Б) Шанлиурфа

В) Чорум

Тројца слушатели на нашите емисии и посетители на нашата веб страница кои ќе одговорат точно на прашањето ќе бидат наградени од страна на Радиото Глас на Турција.

Вашите одговори можете да ги испратите најдоцна до 31 јануари 2019 и тоа на нашата електронска адреса, на факс или на поштенска адреса.

Нашата електронска адреса гласи: makedonski@trt.net.tr

Факс: 00  90  312  463  34  54

Поштенска адреса: Поштенска Кутија 333, 06 443 Јенишехир - Анкара ТУРЦИЈА.

На сите наши слушатели и посетители на нашата веб страница им посакуваме многу среќа.

 


одговори на Месечното наградно прашање