Во античкиот град Согматар откриени остатоци на детска количка и тркалца од пред 5 илјади години

Според преданијата, во античкиот град Согматар живеел Мојсије

Во античкиот град Согматар откриени остатоци на детска количка и тркалца од пред 5 илјади години

Во рамките на археолошките истражувања во античкиот град Согматар (Суматар) кој се наоѓа во околината на Шалиурфа, едно од најстарите населени места на светот, а во кој според преданијата живеел Мојсије, беа откриени остатоци на детска количка и тркалца кои датираат од пред 5 илјади години.

Античкиот град Согматар кој се наоѓа во населбата Јагмурлу во општина Ејубије на 80 км од градот Шанлиурфа се прифаќа за место каде што живеел Мојсије кој побегна од тогашниот фараон.

Со дозвола на Генералната дирекција за културни добра и музеи, одделот за археологија при универзитетот Харан под покровителство на Управата за ископувања на дирекцијата на музеи на Шанлиурфа започна со археолошки ископувања во наведеното подрачје.Слични вести