Заборавените османлиски овошни специјалитети и денеска ги красат трпезите

Овошјето кое што често било користено во османлиската кујна денеска веќе се конзумира одделно од специјалитетите, меѓутоа готвачот од градот Самсун Енис Оздоган ги заживува овие заборавени вкусеви. Оздоган на своите муштерии им принесува безброј специјалитети кои што некогаш биле подготвувани во османлиската кујна, додека денеска се заборавени и тоа од полнета диња и полнета дуња до јанија со месо со суви сливи, од ќебапи од овошје до специјалитетот махмудије со мед во кој се употребуваат суви кајсии, суво грозје, смокви и бадеми. |

Овошјето кое што често било користено во османлиската кујна денеска веќе се конзумира одделно од специјалитетите, меѓутоа готвачот од градот Самсун Енис Оздоган ги заживува овие заборавени вкусеви. Оздоган на своите муштерии им принесува безброј специјалитети кои што некогаш биле подготвувани во османлиската кујна, додека денеска се заборавени и тоа од полнета диња и полнета дуња до јанија со месо со суви сливи, од ќебапи од овошје до специјалитетот махмудије со мед во кој се употребуваат суви кајсии, суво грозје, смокви и бадеми.

Овошјето кое што често било користено во османлиската кујна денеска веќе се конзумира одделно од специјалитетите, меѓутоа готвачот од градот Самсун Енис Оздоган ги заживува овие заборавени вкусеви


Тагови: бадеми , смокви , суво грозје , суви кајсии , махмудије со мед , овошје , ќебапи , суви сливи , јанија со месо , диња , дуња , заборавени вкусеви , Самсун , специјалитетите , конзумира , османлиската кујна , овошјето