Bilangan Jutawan Semakin Meningkat

Jumlah jutawan yang ditubuhkan di dalam dan luar negeri meningkat kepada 141 ribu 118 menjelang akhir bulan Februari.

Bilangan Jutawan Semakin Meningkat

Bilangan pendeposit dengan 1 juta lira atau lebih dalam akaun dalam dua bulan pertama tahun ini meningkat sebanyak 2 ribu 138 orang meningkat kepada 141 ribu 118.

Jumlah jutawan yang ditubuhkan di dalam dan luar negeri meningkat kepada 141 ribu 118 menjelang akhir bulan Februari.

Mengikut akhir tahun lepas, jumlah deposit jutawan meningkat sebanyak 2 ribu 138 orang mencapai 942 bilion 966 juta liras. 

Menjelang akhir tahun 2017, jumlah jutawan berjumlah 909 bilion 979 juta lira.Deposit purata setiap jutawan juga dikira sebagai 6 juta 682 ribu TL.

Dalam dua bulan pertama tahun ini, jumlah jutawan menetap di negara ini meningkat sebanyak 647 orang berbanding 2017, mencapai 128 ribu 616, manakala jumlah depositnya naik kepada 862 bilion 566 juta.Berita Terkait