Keluarga Asal Syria Diserang Anjing di Jerman

Siasatan ke atas serangan buruk itu masih berterusan.