د جولاى د ۱۵مې نېټې د اتلولۍ داستان

د جولاى د ۱۵مې نېټې د اتلولۍ داستان |

د جولاى د ۱۵مې نېټې د اتلولۍ داستان

پوره يو كال وړاندې د جولاى په ۱۵مه نېټه په تركيه كې د كودتاچي خاينينو پر وړاندې د تركي ملت د اتلولۍ داستان اوس هم ژوندى او تازه دى.


پيوندونه: