د تركانو د تاريخ په هېڅ دوره كې نسل وژنه نشته دى.

د لومړي وزير مرستيال او د حكومت وياند بكر بوزداغ څرګنده كړه چې د تركانو د تاريخ په هېڅ يوې دوره كې نسل وژنه نه ده شوې.

د تركانو د تاريخ په هېڅ دوره كې نسل وژنه نشته دى.

 

د لومړي وزير مرستيال او د حكومت وياند بكر بوزداغ څرګنده كړه چې د تركانو د تاريخ په هېڅ يوې دوره كې نسل وژنه نه ده شوې.  

بوزداع د خپل ټويټر له لارې د هالنډ د پارلمان لخوا د نسل وژنې په توګه د ۱۹۱۵م كال د پېښو د په رسميت پېژندلو باندې سخته نيوكه وكړه. بوزداغ څرګنده كړه چې دا پرېكړه د تركيې لپاره هېڅ معنى نه لري او حقيقت د پارلمان د پرېكړې سره هېڅكله نه بدليږي.اړوند خبرونه