خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - انتخاب قدس بعنوان پایتخت اسرائیل

تحولات بعد از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در رابطه با اعلام قدس بعنوان پایتخت اسرائیل

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - انتخاب قدس بعنوان پایتخت اسرائیل

 

تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در زمینه انتقال سفارت این کشور به قدس که سالهاست از سیاست اشغالگرانه اسرائیل حمایت می کند، بسان بازی قماری می ماند که احتمال برنده شدن در آن بسیار کم می باشد. تصمیم بارزانی در رابطه با برگزاری همه پرسی در شمال عراق نیز به این تصمیم شباهت دارد. بمب اتمی که ترامپ در خاورمیانه انداخت، تاثیر تیربرگرد را بهمراه آورده و خود امریکا و اسرائیل را مورد هدف قرار داده است.

در اجلاس عالی سازمان همکاری اسلامی که در 16 دسامبر سال 2017 با پیشگامی ترکیه در استانبول ترتیب یافت، برای اولین بار در تاریخ خود، موضع یکپارچه ای در میان گذاشته و نشان داد که از خواب 200 ساله بیدار شده است. جهان اسلام در چهارچوب تصمیم متخذه، در مقابل روابط امریکا و اسرائیل اراده بالفعل خود را در میان گذاشت. این تصمیم نشان داد که مسلمانان می توانند از سد میتولوژیک و روانی در راستای عدم مقابله با امریکا و اسرائیل عبور بکنند.

اتخاذ این تصمیات در دوره ای که طی آن دول مسلمان چنان عراق، سوریه، یمن و لیبی فرو پاشیده، منسوبین جهان اسلام در چهارچوب جنگهای قومی و مذهبی یکدیگر را بقتل رسانده، سازمانهای تروریستی چون داعش با روشهای غیر انسانی هم دینان خود را از دم تیغ گذرانده، بهار عربی کشورهای خلیج به تابستان ایران تبدیل شده، حکومت السیسی در مصر سرنگون شده، نخست وزیر لبنان در عربستان سعودی استعفا داده و یک جو آکنده از کائوس شکل گرفت، چنان نور امیدی برای جهان اسلام و همچنین کل جهان مشاهده گردید.

زیرا علیرغم هر چیز، هیچکدام از رهبران مشروع و غیرمشروع کشورهای عربی نمی توانستند نتایج دادن قدس به اسرائیل را تعریف و بازگو بکنند. در این باب باید رهبران عربی بدانند که ملک کامل برادرزاده صلاح الدین ایوبی که بعد از 88 سال وقفه در سال 1187 قدس را از صلیبیون پس گرفته بود، در نتیجه مبارزه بر سر قدرت با برادران خود، قدس را به صلیبیون پس داده، چگونه از سوی مردم مسلمان تحقیر شده و نام خود را بعنوان یک دولتمرد در تاریخ ثبت کرده است. زیرا تسلیم قدس به صلیبیون از سوی ملک کامل، جهان اسلام چنان بغداد، قاهره و دمشق را غرق در ماتم و اندوه کرده و موجب برپایی اولین تظاهرات اعتراض آمیز در تاریخ گردیده و تلعین وی شده بود. برای همین هم در اجلاس عالی سازمان همکاری اسلامی و هم در رای بعمل آمده در سازمان ملل نتوانستند از رای مخالف استفاده بکنند. چرا که این امر می توانست راهگشای موج بهار عربی جدید و پایان رژیم های متزلزل بشود.

اقدام مذکور جهان اسلام با پیشگامی ترکیه، برغم تمامی تهدیدات امریکا و اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل به یک اقدام جهانی تبدیل شد. در رای گیری بعمل آمده دول کوچک از رای مخالف و بخش اعظم دول استفاده کننده از رای ممتنع را نیز کشورهای حامی چون آنتیگوئا، باهاما، بنین، بوتان، گینه اکوادور، روئاندا، جزایر سولومون، تووالی و وانائوتو تشکیل دادند. برای همین تصمیم امریکا در رابطه با قدس و اجرائیات اسرائیل از سوی جمعیت بزرگ جهان منجمله دول بزرگ غرب محکوم گردیده و این دو دولت تجرید شدند. البته که در مقابل تهدیدات ترامپ که می گفت، اگر رای مثبت بدهید، یاری های مالی به شما را قطع می کنم، پاسخ زیبایی داده شده و گفته شد که پول همه چیز نمی باشد.

پیامهایی که ترامپ از طریق حساب تویتتر خود منتشر کرده است، نشان می دهد که وی خاورمیانه و جهان اسلام را بخوبی نشناخته و رهاوردهای خنجری را که بر قلب قدس فرو کرده، بدرستی محاسبه نکرده است. تصمیمات متخذه در اجلاس عالی سازمان همکاری با پیشگامی ترکیه در استانبول و مجمع عمومی سازمان ملل، موجب شد که جهان در مقابل حاکمیت سالیان مدید امریکا نفس راحتی بکشد. بسان پایان استیلای نئو مغول در خاورمیانه، عدم ادامه نظام قدیم جهان نیز مشاهده می شود. دیگر فتیله آزادی در مقابل حاکمیت امریکا آتش گرفته است. حال ببینیم که روزهای آینده چه چیزی بهمراه خواهند آورد.خبرهای مرتبط