خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - اعدام کادر رهبری اخوان المسلمین در مصر

اجرای مجازات اعدام 19 محکوم ظرف یک هفته در مصر موجب شد تا دقتها به سوی کادر رهبری اخوان المسلمین معطوف بشود

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - اعدام کادر رهبری اخوان المسلمین در مصر

 اجرای مجازات اعدام 19 محکوم ظرف یک هفته در مصر موجب شد تا دقتها به سوی کادر رهبری اخوان المسلمین معطوف بشود. در حالیکه مجازات اعدام 15 نفر که بجرم دست داشتن در حملات تروریستی در شبه جزیره سینا محکوم شده بودند، روز سه شنبه 26 دسامبر سال 2017 اجر گردید، مجازات اعدام 4 محکوم مسئول از حمله بمبی در شهر کفر الشیخ نیز روز سه شنبه 2 ژانویه سال جاری به اجرا گذاشته شد.

گفته شد، محکومین مذکور که حکم اعدام آنها با یک هفته به اجرا گذاشته شد، منسوبین سازمانهای تروریستی چون داعش و بیت المقدیس می باشند.

در مورد اینکه، 15 محکوم بعنوان اولین گروه اعدام شده، با اخوان المسلمین ارتباطی دارند یا خیر، اطلاعاتی ارائه نشد. حتی دسترسی به اطلاعات امن از منابع رسمی و غیررسمی قاهره امکان پذیر نگردید.

فقط با اجرای حکم اعدام 4 محکوم در دوم ماه ژانویه در زندان برج العرب در اسکندریه، وضعیت بطور نسبی تغییر یافت.

در پی این تحول رسانه های نزدیک به اخوان المسلمین در مصر روند عدلی محکومین اعدام شده را مورد انتقاد قرار دادند.

منابع نزدیک به اخوان المسلمین در مقابل این وضعیت شگفت زده شدند.

براساس اطلاعات غیر رسمی ارائه شده از سوی منابع قابل اعتماد و لابی های قاهره، برخی از اعدام شدگان از منسوبین اخوان المسلمین بوده اند.

بنابه اظهارات یکی از چهره های نزدیک به اخوان المسلمین، چهار محکومی که در دوم ژانویه اعدام شدند، عضو و یا فعالان نزدیک به این سازمان بودند. دو تن از 15 محکوم اعدام شده نیز از جمله منسوبین اخوان المسلمین بوده اند.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع ذیعلاقه، 6 نفر از 19 محکوم اعدام شده ظرف 8 روز منسوبین اخوان المسلمین می باشند.

حال بایستی پرسید که اخوان المسلمین چرا در رابطه با این موضوع اظهار نظر نمی کند؟

عدم اظهار نظر این سازمان انگیزه های مختلفی دارد.

1 – محاکمه مظنونین بجرم ترور و اعدام آنها.

2 – دفاع اخوان المسلمین از محکومین می تواند بعنوان اثبات اتهامات وارده به این سازمان در راستای سازمان تروریستی و قبول نسبی اتهامات قلمداد بشود. این نیز حمایت از رسانه و محافل نزدیک به حکومت محسوب خواهد شد. دفاع از محکومین در این دوره که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده، راههای عدلی مسدود گردیده و تنها صلاحیت در دست السیسی می باشد، می تواند به اخوان المسلمین آسیب برساند.

3 -  جلب توجه افکار عمومی در آستانه انتخابات... مردم مصر در دوره اخیر به گرانی زندگی روزمره فکر کرده و حکومت نیز مسئول این وضعیت شناخته می شود. در این چهارچوب اخوان المسلمین می تواند در آستانه انتخابات در هدف تحولات قرار بگیرد.

4 – اعتراض و واکنش شدید اخوان المسلمین، می تواند در صورت نامزدی احمد شفیق یکی از نخست وزیران دوره حسنی مبارک بعنوان همکاری شفیق با این سازمان تفسیر بشود.

چنین مشاهده می شود که  اخوان المسلمین از جلب دقت مردم بسوی خود در آستانه انتخابات و اعلام مجدد بعنوان دشمن احساس نگرانی کرده و خاموش ماندن را ترجیح داده است.

ادامه موضع مذکور اخوان المسلمین در راستای خاموش ماندن و عدم نشان دادن واکنش موجب نگرانی از سهولت در اجرای مجازات اعدام و دسترسی به کادر رهبری این سازمان می گردد.

زیرا محمد بدیع رئیس شورای رهبری و خیرات شاطر مقام دوم اخوان المسلمین، محمد البلتاجی دبیرکل حزب عدالت و آزادی، اسم العاریان معاون رهبر این حزب و سعد الکتاتنی رئیس سابق مجلس مجازات اعدام داده شده است.

حکم اعدام برای افراد مذکور از سوی دادگاههای درجه اول صادر شده است. فقط احکام صادر شده در مورد برخی از مظنونین از سوی دادگاههای عالی لغو شده و برغم این دعاوی مجازات اعدام هنوز هم ادامه دارد.

در حال حاضر از پایان روند عدلی تا انتخابات در ماه آوریل و احتمال اعدام چند تن دیگر از کادر رهبری اخوان المسلمین احساس نگرانی می گردد.خبرهای مرتبط