هر روزتان نو روز، نوروزتان پیروز باد

برنامه ویژه عید نوروز

هر روزتان نو روز، نوروزتان پیروز باد

امروز اولین روز سال نو را که در بسیاری از کشورهای جهان بعنوان مژده دهنده بهار گرامی داشته می شود، با شور و هیجان زاید الوصفی جشن می گیریم. در این شور و هیجان بزرگ که از سوی سازمان ملل متحد در سال 2010 بعنوان عید جهانی اعلام شده با احساساتی آکنده از عشق و محبت سهیم شده و آن را بعنوان  سال نو جشن می گیریم. به امید اینکه سال نو ره آورد بهترین ها و زیباترین ها برای همگان باشد می گوئیم که هر روزتان نو روز و نوروزتان پیروزباد.خبرهای مرتبط