ویژه 21 سپتامبر روز صلح جهانی

امید داریم تا سازمان ملل که رسالت بسیار مهمی در راستای حفظ صلح جهانی بر عهده دارد، با ساختاری عادلانه و بی طرف، زمینه برقراری صلح جهانی را فراهم کند.

ویژه 21 سپتامبر روز صلح جهانی

امروز، روز صلح جهانی است. سالگرد اعلام جنگ آلمان هیتلری بر علیه لهستان، در کشورهای عضو بلوک شرق و ترکیه به عنوان روز صلح جهانی گرامی داشته میشود. در پی جنگ جهانی دوم، تاسیس سازمان ملل متحد، با هدف جلوگیری از بروز جنگ، به طور کلی مانع از از بروز و گسترش بسیاری از جنگ ها شد. به رغم این، گهگاه جهان صحنه درگیری و نبردهای منطقه ای شد. هنگام تاسیس سازمان ملل، بدون توجه به اصل برابری، 5 کشور عضو، شورای امنیت سازمان ملل را تشکیل دادند. این وضعیت به رغم انتقاد بسیاری از کشورها تا به امروز ادامه یافته و این 5 کشور به عنوان اعضای دائمی این شورا انجام وظیفه میکنند. با وتوی یکی از این 5 کشور تصمیمات مهمی نظیر آنچه که در مسئله فلسطین رخ داد، اتخاذ نمیشود. ایده "دنیا بزرگتر از 5 است" که قاطعانه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مطرح شده است، اخیرا با استقبال گسترده ای مواجه میشود. امید داریم تا سازمان ملل که رسالت بسیار مهمی در راستای حفظ صلح جهانی بر عهده دارد، با ساختاری عادلانه و بی طرف، زمینه برقراری صلح جهانی را فراهم کند. 21 سپتامبر روز گرامیداشت صلح جهانی مبارک باد.خبرهای مرتبط