سوال ماه

 

23 آوریل عید کودک و حاکمیت ملی در ترکیه، امسال برای چندمین بار جشن گرفته میشود؟

الف) 93

ب) 98

ج) 99

 

 


به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 30 آوریل 2019 از طریق پست الکترونیکی، تلفن، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی:     farsi@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تلفنهای     :   ۳۳۹۹ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰ – ۳٤۰۰ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی        :    P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

 

 


سوال ماه را پاسخ دهید