تمدید مجازاتهای اتحادیه اروپا بر علیه روسیه

اتحادیه اروپا اعمال مجازاتها بر علیه روسیه بعلت الحاق شبه جزیره کریمه و سیواس توپول به اینکشور را برای مدت یکسال تمدید کرد

تمدید مجازاتهای اتحادیه اروپا بر علیه روسیه

اتحادیه اروپا اعمال مجازاتها بر علیه روسیه بعلت الحاق شبه جزیره کریمه و سیواس توپول به اینکشور را برای مدت یکسال تمدید کرد.

در اطلاعیه کتبی صادره از سوی شورای اتحادیه اروپا اعلام گردید : اتحادیه اروپا بعلت الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمه و سیواس توپول از سوی روسیه ؛ اعمال تدابیر محدود کننده در قبال این کشور را تا 23 ام ژوئن سال 2018 تمدید کرده است.

بموجب این اطلاعیه، با مجازاتهای تمدید شده ، فعالیت شرکت ها و شهروندان اتحادیه اروپا در شبه جزیره کریمه و منطقه سیواس توپول محدود می شود.

به اتحادیه اروپا اجازه واردات محصول از شبه جزیره کریمه و سیواس توپول داده نمی شود.

هیچ شهروند و یا شرکت اتحادیه اروپا حق خریداری املاک از شبه جزیره کریمه و یا سیواس توپول را ندارد.

به شرکتهای این منطقه تامین اعتبار لازمه فراهم نمی شود.

کشتی های مسافربری اروپایی نیز بغیر از وضعیت های فوری نمی توانند به شبه جزیره کریمه و سیواس توپول سفر کنند.

به صادرات برخی کالاها و لوازم تکنولوژیکی که در منطقه شبه جزیره کریمه در بخش ترابری، مخابرات و انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، اجازه داده نمی شود.

بویژه از تامین  تکنولوژی برای استخراج و تجسس نفت، گاز طبیعی و معادن ممانعت می شود. از بخش های مذکور حمایت فنی بعمل نیامده و از فعالیت های مهندسی و عمران ممانعت می گردد.خبرهای مرتبط