واکنش نخست وزیر انگلستان به حمله علیه مسلمانان در لندن

ترزا می نخست وزیر انگلستان به حمله ای که توسط خودرویی به مسجد فینسبری واقع در شمال لندن انجام شد، واکنش نشان داد

واکنش نخست وزیر انگلستان به حمله علیه مسلمانان در لندن

ترزا می نخست وزیر انگلستان، در رابطه با حمله ای که توسط خودرویی به مسجد فینسبری واقع در شمال لندن گردید، گفت: "این حمله ای بود که علیه مسلمانان و در نزدیکی عبادتگاهشان انجام شد."

وی که از این مسجد دیداری به عمل اورد، اظهار داشت: "هر نوعی از تروریسم، به هر شکلی که باشد، دارای هدف مشترک میباشد. سعی دارد که ما را از یکدیگر دور نماید. قصد دارد که روابط شهروندی و همیاری در کشورمان را از میان ببرد. اجازه این امر را نخواهیم داد."

می ضمن ابراز اینکه آزادی باور، عبادت و بیان که آزادی های اساسی میباشند، جامعه را گرد هم می آورند، گفت: "امروز با زیر پا گذاشته شدن این آزادیها روبرو شدیم."

صادق هان، شهردار لندن نیز در رابطه با این حادثه گفت: "این حمله ای وحشتناک علیه شهرمان میباشد. مردم معصومی که از نماز تراویح باز میگشتند، مورد هدف قرار گرفتند."خبرهای مرتبط