چین تصمیمات متخذه در اجلاس سران کشورهای اسلامی در استانبول را متحرم شمرد

چین به تصمیم به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس بعنوان پایتخت فلسطین احترام می گذارد

چین تصمیمات متخذه در اجلاس سران کشورهای اسلامی در استانبول را متحرم شمرد

چین به تصمیم به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس بعنوان پایتخت فلسطین احترام می گذارد.

" لیوکانگ" سخنگوی وزارت امورخارجه چین طی یک مصاحبه مطبوعاتی در پکن پیرامون دعوت سازمان همکاری های اسلامی از جامعه بین المللی برای اعلام قدس بعنوان پایتخت فلسطین اشغالی اعلام کرد : نگرانی کشورهای اسلامی در مورد بیت القمدس را بخوبی درک می کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه چین در زمینه حل مسئله بیت المقدس از قطعنامه های شورای امنیت و وحدت فکری جهانی حمایت می کند تاکید کرد : از موجودیت فلسطین مستقل با پایتختی بیت المقدس شرقی با توجه به مرزهای تعیین شده در سال 1967 حمایت می کنیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه چین ضمن اظهار امیدواری از اینکه مذاکرات اسرائیل و فلسطین در کوتاهترین مدت ممکنه آغاز شود گفت : حل مسئله فلسطین با شراکت کلیه طرفین ذی ربط و بشکلی عادلانه را تشویق می کنیم.خبرهای مرتبط