تصویب قانون اهدای اعضای بدن تمام شهروندان متوفی هلند

سنای هلند قانون اهدای اعضای بدن تمام شهروندان متوفی این کشور را تایید کرد

تصویب قانون اهدای اعضای بدن تمام شهروندان متوفی هلند

مجلس سنای هلند در جلسه امروز خود قانون اهدای اعضای بدن برای تمامی شهروندان متوفی این کشور که از مدت ها پیش طولانی مورد مناقشه بود را تصویب کرد.

طبق این قانون تمام شهروندان بالای 16 سال، پس از مرگ، اهداکننده اعضا، بافت‌ها و سلول‌های انسانی محسوب خواهند شد، مگر اینکه فرد در این مورد وصیت کرده باشد.

این قانون امروز در مجلس سنای هلند با 38 رای موافق و 36 رای مخالف به تصویب رسید و در نیمه دوم سال 2020 اجرا خواهد شد. پیش نویس این قانون سال 2016 در مجلس نمایندگان هلند با 75 موافق در مقابل 74 رای مخالف به تصویب رسیده بود.خبرهای مرتبط