مرکل صدر اعظم آلمان با ادای سوگند آغاز بکار کرد

رهبر حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان از سوی مجلس فدرال برای چهارمین بار به عنوان صدراعظم این کشور انتخاب شد

مرکل صدر اعظم آلمان با ادای سوگند آغاز بکار کرد

آنگلا مرکل، رئیس حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان که پیشتر در سال های 2005، 2009 و 2013 به سمت صدراعظمی این کشور انتخاب شده بود، برای چهارمین بار در مقام خود ابقا شد.

در رای گیری محرمانه مجلس آلمان که به ریاست ولفگنگ شوبل توسط مجلس فدرال این کشورانجام شد، 364 نماینده از 692 نماینده رای مثبت، 315 نماینده رای مخالف و 9 نماینده نیز به صدراعظمی مرکل رای ممتنع دادند.خبرهای مرتبط