روسیه، اسرائیل را از دریا با موشک ها و راکت ها احاطه کرد

روسیه پایگاه های اسرائیل در بلندی های جولان را که مواضع ایران در سوریه را مورد هدف قرار داده بودند، از دریا با موشک ها و راکت ها احاطه کرد.

روسیه، اسرائیل را از دریا با موشک ها و راکت ها احاطه کرد

روسیه پایگاه های اسرائیل در بلندی های جولان را که مواضع ایران در سوریه را مورد هدف قرار داده بودند از دریا با موشک ها و راکت ها احاطه کرد.

روسیه که در مقابل حملات موشکی اسرائیل به مواضع ایران در سوریه به تاریخ 9 می که منجر به کشته شدن 23 سرباز ایرانی و سوریه ای شده بود، سکوت کرده بود، ضد حمله بسیار مهمی را انجام داد.

روسیه درست مقابل سواحل لبنان، سوریه و اسرائیل شروع به مستقر ساختن کشتی کالیبر کروز نمود. از سوی دیگر سیستم موشکی جولان-1000 نیز در جنوب دمشق، پایتخت سوریه مستقر شد.

این راکت اندازها قادرند سه راکت با قابلیت حمل 500 کیلوگرم مهمات انفجاری را پرتاب کنند. برد آن‌ها تا 6 کیلومتر است و به اندازه کافی قدرت دارند تا به استحکامات ارتش اسرائیل در جولان ضربه بزنند.

این سیستم که از قدرت دفاع هوایی نیز برخوردار است، از قدرت لازم برای نابود کردن کامل مواضع دفاعی مهم اسرائیل در تپه های جولان برخوردار است.

در نتیجه استراتژی جدید روسیه و مستقر شدن سیستم جدید موشکی این کشور در دریای مدیترانه، احتمال حمله هوایی اسرائیل در جنوب سوریه به طور محدود شد.

این گام به معنای آن است که فرماندهی ارتش روسیه باور دارد مواجهه نظامی بین اسرائیل و ایران در سوریه به پایان نرسیده و درگیری‌های بیشتری همچنان در راه است.خبرهای مرتبط