گرگ آلمن موزیسین مشهور امریکایی درگذشت

سولیست 69 ساله گروه راک در منزلش در گذشت

گرگ آلمن موزیسین مشهور امریکایی درگذشت

گرگ آلمن موزیسین مشهور امریکایی، در نتیجه ناراحتی قلبی، در منزلش واقع در شهر جورجیا، درگذشت.

آلمن 69 ساله، سولیست گروه راک The Allman Brothers Band بود.

این گروه راک که در سالهای 1970 با ترانه At Fillmore East بسیار مورد توجه واقع شده بودند، سال 2012 جایزه موفقیت در طول حیات گرمی را دریافت نموده بودند.

گرگ آلمن این گروه را به همراه برادرش دوآن آلمن تشکیل داده بود و پس از مرگ دوآن، اعضای جدید را وارد گروه کرده بود.خبرهای مرتبط