دمت آکالین ترانه های ابراهیم تاتلی سس را از لیستش خارج کرد

جر و بحث میان دمت آکالین و ابراهیم تاتلی سس ادامه دارد

دمت آکالین ترانه های ابراهیم تاتلی سس را از لیستش خارج کرد

دمت آکالین که پس از دیدار گروهی از هنرمندان از مناطق مرزی و سربازان، به همراه رئیس جمهور ترکیه، واکنش نشان داده و گفته بود که همیشه گروه مشخصی از هنرمندان در این فعالیتها شرکت میکنند، با ابراهیم تاتلی سس به دلیل جمله "همه شان ترسیدند و نیامدند" لجبازی کرده و ترانه هایی از این خواننده را که در برنامه هایش اجرا میکرد، از لیست خود خارج کرد.خبرهای مرتبط