آنجلینا جولی سفیر حسن نیت، به بنگلادش سفر میکند

آنجلینا جولی سفیر حسن نیت کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل و هنرپیشه مشهور امریکایی، از بندگلادش که نزدیک به یک میلیون مسلمان آراکانی در آن زندگی میکنند، دیدار خواهد کرد.

آنجلینا جولی سفیر حسن نیت، به بنگلادش سفر میکند

آنجلینا جولی سفیر حسن نیت کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل و هنرپیشه مشهور امریکایی، از بندگلادش که نزدیک به یک میلیون مسلمان آراکانی در آن زندگی میکنند، دیدار خواهد کرد.

بر اساس بیانیه کتبی کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل، جولی طی هفته جاری، دیداری 3 روزه از بنگلادش انجام خواهد داد.

هنرپیشه مشهور امریکایی، با مسلمانان آراکانی که با فرار از قتل عام در میانمار یک سال ونیم قبل به اردوگاه پناهجویان کوتوپالونگ واقع در بازار کائوکس پناه برده اند، دیدار خواهد نمود.

جولی در اردوگاه پناهجویان کوتوپالونگ که یکی از بزرگترین اردوگاههای پناهجویان در جهان میباشد و بیش از 620 هزار مسلمان آراکانی را پناه داده است، قادر خواهد بود تا نیازهای انسانی مسلمانان آراکانی در اردوگاه و "سختیهای بحرانی" که حکومت بنگلادش در این خصوص با آن مواجه می باشد را از نزدیک مشاهده نماید.

جولی در پایان این دیدار به داکار پایتخت بنگلادش سفر کرده و در آنجا با شیخ حاسینا، نخست وزیر، آک عبدالمومن وزیر خارجه و دیگر مسئولان این کشور دیدار خواهد کرد.

جولی سفیر حسن نیت کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل، در این دیدار در خصوص اینکه کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل در رابطه با کمکهای انسانی حکومت بنگلادش به آراکانیها که از "اقلیتهای تحت بیشترین ظلم در جهان" میباشند، چه کمکی میتواند انجام دهد، تحقیق خواهد کرد.

گفتنی است بنگلادش از نزدیک به 1 میلیون مسلمان آراکانی میزبانی میکند.

گفتنی است جولی سال 2015 در میانمار و سال 2016 در هندوستان از مسلمانان آراکانی دیدار کرده بود.خبرهای مرتبط