هنرمندان جهان به قتل عام نیوزلند واکنش نشان دادند

پیغام ریکی مارتین خواننده مشهور بسیار جالب توجه بود

هنرمندان جهان به قتل عام نیوزلند واکنش نشان دادند

ریکی مارتین خواننده مشهور، ماهر زاین خواننده لبنانی الأصل سوئدی، سامی یوسف و یوسف اسلام نیز در حسابهای کاربری سایتهای اجتماعی خود، حملات را محکوم کردند.

پیغام ریکی مارتین خواننده مشهور بسیار جالب توجه بود. وی نوشته بود: "رسانه های بین المللی در حین سخن از او، از کلمه مهاجم و یا به شکلی واضح از کلمه تروریست استفاده نمیکنند. چرا؟ چرا که او یک مسلمان نیست."خبرهای مرتبط