کشف قبرهای 2000 ساله در چین

یکصد و ده قبر متعلق به 2000 سال گذشته در نتیجه حفاری‌های باستان شناسی انجام گرفته در شهر فودی ایالت هوبی چین کشف شد.

کشف قبرهای 2000 ساله در چین

به خبرگزاری «شینهوا»ی چین 110 قبر متعلق به 2000 سال گذشته در حفاری‌های باستان شناسی انجام گرفته در شهر فودی ایالت هوبی کشف شد.

به گفته کارشناسان شمار قابل توجهی قبر کودک نیز در میان این قبرها دیده می شود. همچنین به نظر آنان در اطراف منطقه حفاری شده 500 تا 700 قبر دیگر هم وجود دارد.

این قبرها در عمق سه متری زمین و در تابوتهایی از خاک رس در کنار پارچه های ابریشمی یافت شده است. باستان شناسان برای تعیین سن و جنس صاحبان این قبرها آزمایش دی ان ای از اسکلت موجود در این قبرها انجام خواهند داد.

به گفته یکی از باستان شناسان این تیم حفاری احتمال مرگ کودکان به دلیل بیماری های واگیر در این منطقه وجود دارد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط