شهرت دونر کباب در استرالیا

دونر کباب و یا همان کباب ترکی یکی از محبوب ترین مواد غذایی آماده در بین مردم استرالیا شده است.

شهرت دونر کباب در استرالیا

دونر کباب و یا همان کباب ترکی یکی از محبوب ترین مواد غذایی آماده در بین مردم استرالیا شده است.

دونر کباب یکی از لذیذترین غذاهای ترکیه ای، در سایه "کبابی های سیار" در استرالیا در بین کسانی محبوب شده که شبها به دنبال غذایی برای خوردن میگردند.

ترکهایی که آماده اند تا پنجاه امین سالگرد حضورشان در کشور استرالیا را جشن بگیرند، زمینه معرفی دونر کباب در این کشور را فراهم کرده اند. کبابی های سیار ترکها که تعداد آنها در کل کشور به حدود 3 هزار میرسد، شبها به فروش این غذای لذیذ میپردازند.

کبابی های سیار که در ساعات استراحت هزاران نفر آغاز به کار میکنند، شب تا طلوع آفتاب به مشتریان خود ارائه خدمت میکنند.خبرهای مرتبط