افزایش میزان دسترسی و استفاده از اینترنت در ترکیه

میزان دسترسی منازل به اینترنت در ترکیه بین سال‌های 2013 تا 2017، از 49.1 به 80.7 درصد افزایش یافت

افزایش میزان دسترسی و استفاده از اینترنت در ترکیه

به گزارش سازمان آمار ترکیه با استناد بر داده‌های بخش «جامعه اطلاعاتی» وزارت توسعه کشور میزان دسترسی منازل به اینترنت بین سال‌های 2013 تا 2017، از 49.1 به 80.7 درصد افزایش یافت.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: "میزان استفاده از فناوری‌ اطلاعات در سازمان‌های دارای حداقل 10 کارمند نیز در این بازه زمانی از 92 به 97.2 درصد صعود کرد. میزان دسترسی اینترنت در این سازمان‌ها ظرف 5 سال اخیر از 90.8 درصد تا 95.9 درصد رسید.

میزان سازمان‌های دارای وب‌سایت نیز از 53.8 درصد تا 72.9 درصد ارتقاء یافت. طی این مدت میزان استفاده از کامپیوتر در منازل نیز از 49.9 به 56.6 درصد رسیده است.

رحمی آکتپه، رئیس انجمن تکنولوژی و ارتباطی ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت:

"افزایش میزان استفاده از اینترنت و کامپیوتر و نیز داشتن پایگاه اطلاع‌رسانی (به ویژه برای کارآفرین‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط) را مثبت ارزیابی می کنیم. ترکیه دیگر باید بتواند فناوری‌های اطلاعات خود را تولید کند".خبرهای مرتبط