همایش بین‌المللی «اندیشه روشنفکری در ترکیه و ایران» در آنکارا

همایش بین المللی «اندیشه روشنفکری در ترکیه و ایران» با حضور مقامات و مسولین دو کشور، اساتید، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه یلدریم بایزید آنکارا برگزار شد

همایش بین‌المللی «اندیشه روشنفکری در ترکیه و ایران» در آنکارا

همایش بین المللی «اندیشه روشنفکری در ترکیه و ایران» با حضور مقامات و مسولین دو کشور، اساتید، کارشناسان و دانشجویان در سالن کنفرانس دانشگاه یلدریم بایزید آنکارا پایتخت ترکیه برگزار شد. 

پروفسور دکتر دریا اورس رئیس سازمان عالی تاریخ، زبان و فرهنگ آتاتورک در مراسم افتتاحیه این همایش اظهار داشت:

«ترکیه و ایران دو کشور مهم منطقه با مشترکات تاریخی و فرهنگی بسیار هستند. این دو ملت، تمدن بزرگی رداشته اند. ما نیز باید مانند گذشته حول محور فرهنگ اسلامی و این تمدن کهن گردهم آمده و به رشد و بالندگی کشور خود همت ورزیم.

به ایجاد اصلاحاتی در افکارمان و زبان مشترک مدنیت و تفاهم نیاز داریم. برای حضور مجدد در عرصه جهانی باید در زیر سایه اسلام به مبارزه مجدد بپردازیم.

ایرانیان، ترک‌ها و عرب‌ها باید زبان یگدیگر را بیاموزند. بایستی بیشتر بر روی روشنگری متمرکز شویم نه روشنفکری. آن هم با اساتیدی که با استفاده همزمان از روایات، عقلانیت و اندیشه، به خردورزی پرداخته اند. 

جوامعی که با هم سخن نمی‌گویند نمی توانند با هم دوست باشند. اگر ملت‌ها از طریق یک کشور ثالث اقدام به شناخت یکدیگر کنند، اولین گام خطا را برداشته اند. جوامع اسلامی بر عدم شناخت نسبت به یکدیگر اصرار دارند.

برخی شیفته غربند. باید مدنیت و اصطلاحات سیاسی و فلسفی غرب را گسترش دهیم و در راستای خوشبختی و موفقیت مردم تلاش و اساس ففکری آن را پایه گذاری کنیم. آشنایی جوامع شرقی با فرهنگ و تمدن یکدیگر و رسیدن به تفاهم، برای ساخت جامعه ضروری است».

- حسن صفرخانی رایزن فرهنگی ایران در آنکارا به عنوان دیگر سخنران افتتاحیه این همایش گفت: 

«زایش و رویش علمی، محصول گفتمان فکری و فرهنگی است. ایران و ترکیه به عنوان کشورهای صاحب تمدن دیرین و مشهور، در حوزه اندیشه و خرد ورزی حائز اهمیت هستند.

در طول تاریخ جریان‌های فکری دو کشور از همدیگر تاثیر پذیرفته اند. مباجث جدی و فکری، از جمله تجدد و اصلاحات فکری، مردم‌سالاری و مشروطیت همواره در دو کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

برخی کشورهای خاص بر جهانی شدن و تسلط تفکر غربی بر سایر ملل تاکید و برای آن سرمایه گذاری کرده اند. این امر، از چالش‌های مهم و مشترک دو کشور است. ما با هویت ملی، دینی و تاریخ و تمدن در جهان امروز کماکان با چالش تجدد و روشنفکری مواجه هستیم. 

در این عرصه، سه رویکرد در طول تاریخ ابراز شده است؛ بدبینانه، خوش‌بینانه و معتدلانه. نگاه اعتداگرایانه نسبت به تجدد و روشنفکری، دارای اصول و معیارهایی است که با آن، مفاهیم و دستاوردهای غرب را آنها می‌سنجیم و قضاوت می‌کنیم.

اسلام به عنوان هویت جامعه دو کشور، معیارهایی به ما داده است. بررسی و واکاوی نکته نظرات صائب و منطقی قطعا می‌تواند راهکار مفیدی برای ما باشد. گفتگوی روشنفکران و اندیشمندان دو کشور امری، ضروری و حیاتی و این همایش‌ها گام مهمی در این راستاست».

گفتنی است این همایش با برگزاری نشست‌ها و ارائه مقالات مختلف در زمینه اندیشه روشنفکری در ترکیه و ایران تا پایان امروز ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط