دریافت سیگنالهای رادیویی از اعماق فضا

ستاره شناسان طی یک سال اخیر، نزدیک به 20 سیگنال جدید رادیویی از اعماق فضا دریافت کرده اند.

دریافت سیگنالهای رادیویی از اعماق فضا

 

راین شانون از دانشگاه فنی سوین بورن استرالیا، ابراز داشت که با استفاده از تلسکوپهای رادیویی که دارای تکنولوژیهای جدید میباشند، طی یک سال اخیر نزدیک به 20 انفجار رادیویی کشف کرده اند

شانون همچنین اظهار داشت که نزدیکترین این سیگنالهای رادیویی، از فاصله 425 میلیون سال نوری دریافت شده است.

برخی متخصصان بر این باورند که این سیگنالها از یک زندگی فضایی منعکس شده است.

نتیجه تحقیقات انجام شده در مجله "Nature" منتشر شد.خبرهای مرتبط