پرتاب راکت فالکون هوی به تعویق افتاد

اسپیس ایکس شرکت امریکایی تولید کننده فضاپیما و راکت، پرتاب راکت فالکون هوی را بدلیل شرایط جوی نامناسب به تعویق انداخت

پرتاب راکت فالکون هوی به تعویق افتاد

اسپیس ایکس شرکت امریکایی تولید کننده فضاپیما و راکت، پرتاب راکت فالکون هوی را بدلیل شرایط جوی نامناسب به تعویق انداخت.

الون موسک بنیانگذار و مدیر ارشد اسپیس ایکس اظهار داشت، پرتاب راکت فالکون هوی که قرار بود بود بهمراه ماهواره کومونیکاسیون از پایگاه فضایی کندی به مدار فرستاده شود، بدلیل وزش باد شدید به تعویق افتاد.

پرتاب راکت اسپیس ایکس امشب آزمایش خواهد شد.خبرهای مرتبط