30امین فستیوال بین المللی فیلم آنکارا

30امین فستیوال بین المللی فیلم آنکارا در روزهای 18 ام الی 28 آوریل 2019 برگزار خواهد شد

30امین فستیوال بین المللی فیلم آنکارا

30امین فستیوال بین المللی فیلم آنکارا در روزهای 18 ام الی 28 آوریل 2019 برگزار خواهد شد.

بلیط های فستیوال از 6 ام آوریل بفروش گذاشته شده است.

این فستیوال با حمایت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و از سوی وقف تحقیقات ارتباطات جهانی ترتیب یافته است.خبرهای مرتبط