زایمان پاندای غول پیکر

پاندای غول پیکر در باغ وحش توکیو از سال 2012 بدین طرف برای اولین بار زایمان کرد

زایمان پاندای غول پیکر
زایمان پاندای غول پیکر
زایمان پاندای غول پیکر

زایمان پاندای غول پیکر

پاندای غول پیکر در باغ وحش توکیو از سال 2012 بدین طرف برای اولین بار زایمان کرد. 

باغ وحش ژاپن تولد توله پاندا را که بعد از 5 سال بدنیا آمده و به اندازه کف دست انسان می باشد، جشن می گیرد.خبرهای مرتبط