در صورت عدم بارندگی 52 درصد جمعیت تهران آب شرب نخواهند داشت

فرماندار تهران اعلام کرد در صورت عدم بارندگی 52 درصد جمعیت پایتخت این کشور فاقد آب شرب خواهند بود

در صورت عدم بارندگی 52 درصد جمعیت تهران آب شرب نخواهند داشت

عیسی فرهادی، فرماندار تهران، پایتخت ایران با بیان اینکه امروز وضعیت آب این شهر به مراتب از خراسان جنوبی بدتر است، تصریح کرد: در صورت عدم بارندگی 52 درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری "مهر"، فرهادی امروز با اشاره به اینکه در 47 سال گذشته کمترین میزان آب را در تهران داشته اند، گفت: آب 52 درصد شامل 17 میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود.

این در حالی است که روز گذشته رضا اردکانیان، وزیر نیرو ایران نسبت به کمبود شدید آب در این کشور هشدار داد و گفت: امسال به دلیل کمبود بارش ها، سال سختی است و در کل کشور با توجه به شرایط فعلی در 47 سال گذشته خشک ترین سال را تجربه می کنیم.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط