استانبول انتخاب اول سوری‌ها برای زندگی در ترکیه

نزدیک به نیم میلیون از سه میلیون سوری ساکن در ترکیه، استانبول را برای زندگی خود برگزیده اند

استانبول انتخاب اول سوری‌ها برای زندگی در ترکیه

ترکیه آغوش خود را به بیش از سه میلیون سوری گشوده که بزرگترین تراژدی در سوریه پس از جنگ دوم جهانی را تجربه می کند. حدود 484 هزار تن از سوری ها در استانبول سکنی گزیده اند، مابقی سوری های ساکن ترکیه عمدتا در شهرهای شانلی اورفه، ختای، غازی عنتب و کیلیس زندگی می کنند.

براساس گزارش منابع مديريت مركز حوادث اضطراری ترکیه "آفاد"، جنگ داخلی در سوریه که از 15 مارس 2011 شروع شده، 13.5 میلیون از 20 میلیون جمعیت این کشور را نیازمند کمک ساخته است.

در این میان 4.9 میلیون نفر پناه به کشورهای همسایه را برگزیدند.

در سال 2012 اولین موج پناهجویان سوری به ترکیه سرآزیر شد که حدود چهارده هزار و 237 نفر وارد کشور شدند.

این رقم در سال‎‌های بعد به ترتیب در سال 2013 دویست و ده هزار و 418 پناهنده، سال 2014 یک میلیون و 294 هزار و 631 نفر، در سال 2016 984 هزار و 263 نفر، سال 2016 سیصدو سی هزار و 892 نفر و در سال 2017 نیز 197 هزار و 785 سوریه ای رسید.

- دو میلیون و 782 هزار و 146 پناهنده سوری در بیرون از اردوگاه ها زندگی می کنند. 

از سه میلیون و 28 هزار و 246 سوریه ای حاضر در ترکیه تنها 246 هزار و 80 نفر از آنان در مراکز اقامتی موقت زندگی کرده و بقیه خارج از اردوگاه ها زندگی می کنند.

همچنین شهر استانبول اولین انتخاب سوری ها برای زندگی در چارچوب اسکان موقت بوده است.

براساس آخرین آمارها، 483 هزار و 810 سوریه ای پناهنده در شهر استانبول، 425 هزار و 542 نفر در شانلی اورفه، 389 هزار و 297 تن در ختای، 332 هزار و 56 نفر در غازی عنتب، 160 هزار و 765 تن در آدانا، 149 هزار و 929 سوریه های در مرسین و 125 هزا رو 790 نفر نیز کیلیس را برای زندگی خود انتخاب کرده اند. 

همچنین بورسا 111 هزار و 285 نفر، ازمیر 110 هزار و 876 نفر و ماردین 94 هزار و 923 پناهجوی سوریه ای را در خود جای داده اند. 

- ترکیه به تنهایی بار پناهجویان سوری را به دوش می کشد

از ابتدای جنگ سوریه و ورود پناهنجویان به ترکیه، تا کنون 12.1 میلیارد دلار را براساس استانداردهای سازمان ملل برای تسکین آلام و برگرداندن مجدد پناهندگان به زندگی اجتماعی هزینه کرده است. 

جامعه بین المللی نیز تنها 52 میلیون دلار در این زمینه کمک کرده است. کمک های نهادهای عمومی در ترکیه، سازمان های مردم نهاد و کمک های مردمی برای سوریه ای ها نیز نزدیک به 25 میلیارد دلار بوده است. 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط