آذربایجان رزمایش نظامی برگزار کرد

جمهوری آذربایجان با استفاده از واحدهای موشکی و توپخانه ای رزمایش نظامی برگزار کرد

آذربایجان رزمایش نظامی برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش این کشور به منظور تقویت توان واحدهای موشکی و توپخانه ای در برابر حملات احتمالی رزمایش برگزار کردند.

واحدهای مذکور در این رزمایش نظامی تمرین هایی نظیر انتقال واحدها، اخذ تصمیمات سریع و شناسایی هدف برای آتش را انجام دادند.

در این رزمایش، همچنین هواپیماهای بدون سرنشین نیز شرکت کردند.خبرهای مرتبط