نجات 119 مهاجر قاچاق در آبهای سواحل لیبی

نیروی دریایی وابسته به حکومت توافق ملی لیبی اعلام داشت، در آبهای سواحل غربی کشور 119 مهاجر قاچاق نجات داده شدند

نجات 119 مهاجر قاچاق در آبهای سواحل لیبی

 

نیروی دریایی وابسته به حکومت توافق ملی لیبی اعلام داشت، در آبهای سواحل غربی کشور 119 مهاجر قاچاق نجات داده شدند.

در اطلاعیه نیروی دریایی لیبی گفته شد، 119 مهاجر قاچاق منجمله 11 زن و 2 کودک تبعه مصر، سنگال و دیگر کشورهای افریقایی نجات داده شدند.

بر اساس اطلاعیه مذکور، مهاجرین بعد از دریافت یاریهای انسانی مورد نیاز، نخست به پایگاه دریایی طرابلس و سپس نیز به مرکز پناهجویان تاجورا انتقال داده شدند.خبرهای مرتبط