رئیس جمهور عراق لایحه بودجه مالی کشور را رد کرد

حیدر العبادی نخست وزیر عراق به رد لایحه بودجه سال 2018 کشور از سوی فوات معصوم رئیس جمهور واکنش نشان داد

رئیس جمهور عراق لایحه بودجه مالی کشور را رد کرد

حیدر العبادی نخست وزیر عراق به رد لایحه بودجه سال 2018 کشور از سوی فوات معصوم رئیس جمهور واکنش نشان داد.

عبادی ادعا کرد که هیچ کسی از حق رد بودجه تصویب شده از سوی مجلس کشور برخوردار نمی باشد.

وی اظهار داشت، به فعالیتهای مربوط به مرعیت بخشیدن به لایحه بودجه از سوی ریاست جمهوری ادامه خواهیم داد.

در اطلاعیه منتشره از سوی دفتر ریاست جمهوری عراق گفته شد، لایحه بودجه بدلیل وجود مفاد مغایر با قانون اساسی از نظر حقوقی و مالی رد شده است.

مجلس عراق در سوم ماه مارس در نشستی که احزاب سیاسی کرد آن را بایکوت کرده بودند، لایحه بودجه سال 2018 این کشور را نصویب کرده بود.

در این لایحه سهم منطقه کرد نشین عراق بر خلاف سالهای گذشته، 12 ممیز 6 درصد کاهش داده شده بود.خبرهای مرتبط