تحولات در یمن

نیروهای وابسته به حکومت مشروع در یمن، کنترل برخی از نقاط نظامی و روستاها در مرز عربستان سعودی را در دست گرفتند

تحولات در یمن

 

نیروهای وابسته به حکومت مشروع در یمن، کنترل برخی از نقاط نظامی و روستاها در مرز عربستان سعودی را در دست گرفتند.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع نظامی، نیروهای مرزی با حمله به مواضع حوثی ها، کنترل روستاهای کلت فیراس، ال هینکه و المشرا وابسته به شهرستان راضخ در استان سعدا را در دست گرفتند.

منابع مذکور ضمن اشاره براینکه، روستاهای مورد بحث از اهمیت استراتژیکی برخوردار می باشند، اظهار داشتند که حوثی ها از طریق این روستاها، نقاط نظامی و مراکز مسکونی در عربستان سعودی را مورد حمله قرار می دادند.

طرفین در خلال درگیریها متحمل تلفات جانی شدند.


برچسب ها: تحولات در یمن

خبرهای مرتبط